Pengagihan Tugas

March 10th, 2017

Pengurusi Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa serta

mengawasi perjalanan persatuan ini.

Naib Pengerusi Membantu Pengerusi dalam hal persatuan dan mempengerusikan

mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

Setiausaha Menguruskan segala surat-menyurat dan menyediakan minit mesyuarat

serta merekodkan semua aktiviti.

Naib Setiausaha  Menolong Setiausaha menjalankan kerja-kerja dan memangku jawatan itu

semasa ketiadaan Setiausaha.

 Bendahari Memungut segala bayaran ahli, menyimpan akaun persatuan serta

menyediakan Penyata Kewangan Tahunan sebelum mesyuarat agung.

Naib Bendahari Menolong Bendahari memungut segala bayaran ahli, menyimpan akaun

persatuan serta menyediakan Penyata Kewangan Tahunan sebelum

mesyuarat agung.

Ketua Projek Hijau Menjaga kebersihan tempat perjumpaan.
Ketua Papan Notis Bertanggungjawab menghiaskan papan notis kelab.
Ketua Disiplin Menjaga disiplin ahli.

 

 

 

  • Comments(0)

Comments are closed.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.